Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är

en upplevelse

som skaps i

varje ögonblick

denupplevs.

Tycker det är ett bra sätt att beskriva ordet arbetsmiljö.

Det talar om att arbetsmiljö omfattar

så mycket mer än det fysikt närvarnade.

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

och tillhörande föreskrifter

från Arbetsmiljöverket

ställer en rad krav på

hur arbetsmiljö ska vara.

 

Men man får inte mycket hjälp med

att omsätta det i praktisk handling.

 

Ett bra första steg är IAU´s SAM-TESTET

En arbetsgivare och ett skyddsombud

besvars vars en webbenkät,

som omgående summerar de olika svaren

i tre grupper Rött, Gult och Grönt

och förslag på vilka åtgärder ni bör vidta.

 

www.iau.se