Mätningar

Många gånger behöver man gör konkreta mätning i sin arbetsmiljö.

 

Beskriver endast några huvudgrupper av mätningar jag utför:

 

Enkäter:

 

Fångar medarbetares uppfattningom en viss situation.

 

Yrkeshygienska mätningar:

 

Oftast med utgångspunkt ifrån specifikt ämne såsom:

 

- kvartsmätning

- bullermätning

- kemiskt ämne

- dammätning

- olika faktor i inomhusklimatet

 

Eller någon annan störning eller oro på arbetsplatsen.

 

Oro hos medarbetare är en mycket stark idikator på att orsaken ska kläläggas och åtgärdas.

 

Samarbetar med olika Arbets- & miljömedecinskaklinker för analyser och hyra av instrument, då egen utrustning saknas.