Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Är stort och vanligt ord.

Stort i den bemärkelsen att det omfattar så många olika ting och företelser.

Vanligt förekommande i olika sammanhang.

 

Men det blir först ett meningsfullt ord.

när dess sammanhang blir klartlagt genom;

storlek, omfattning, resurser, ambitionen, vision och målen.

 

Att ge någet generellt svar på vad verksamhetsutveckling innebär, kan jag inte.

Genom att får en uppfattningen om röda & gröna förutsättningar

kan jag med hjälp av IAU olika verktyg snabbt ger er ;

 

- Nulägesanalys

 

-Engagemang & förankring hos medarbetarna

 

- Färdplan mot visionen

 

För mer information besök

www.iau.se